Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2019

Ida och Magnus pratar om smarta hem och hemautomationer, och kommer väl bli "klara" med sitt eget hem vilket år som helst. Två barn kom kanske i vägen lite. Vilka prylar/plattformar kör de hemma och hur många röstassistenter kan man ha egentligen?