Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2019

Välkomna till den splitternya podden Teknikpäron, av och med de teknikintresserade päronen Ida och Magnus Blix. Första avsnittet handlar om Apples kommande höstevent och vad som kan tänkas presenteras där. Nya Iphone-modeller till exempel.